Urfa Göbeklitepehaber,Urfa Haber,Şanlıurfa Haber
HV
24 MAYIS Salı 02:49

İRAN İÇ TEHDİDİ VE ŞİA

MEHMET ÖZÇELİK
MEHMET ÖZÇELİK
Giriş Tarihi : 07-05-2022 21:06

 

İran ve inancı olan Şia aslında batının değil, geçmişten geleceğe İslam dünyasının bir problemi olmuştur.

İran sözde batıyla uğraşıyor görünse de aslında onun en çok uğraşıp problem çıkardığı İslam ülkeleri ve özellikle Osmanlıdan hatta İslam tarihinden bugüne Türkiye ile devam etmektedir.

Batıyla söz kavgası içerisine girerken, Osmanlıdan günümüze bizimle 23 defa karşı karşıya gelmiş ve de gelmektedir.

En az tabirle batı dünyası İran’ı bahane ederek, onun şahsında İslam dünyasına saldırmaktadır.

Bu konuda birkaç yazıda bunu belirtmiştim.[1]

Ve onun bir şubesi olan Alevilik konusunu genişçe ele almıştım.[2]

-1502 yılında Şeyh iken Şahlığa soyunan Şah İsmail’in yarım bıraktığını bugün İran devam ettirmektedir.[3]

1979 yılında Ayetullah Humeyni liderliğinde İran'da bir İslam Cumhuriyeti kurulması ile yeni bir döneme ve değişime girmiş oldu.[4]

Oda Müslümanları öldürerek. Bugün bir milyon Suriye’de akan kanlarda İran’ın kanlı eli bulunmaktadır.

İran derin devleti.

Milyonlarca Müslümanı öldürüp, öldürülmesine ortak olan devlet.

Suriye, Irak, Yemen.

- “Irak’ta Şii gruplar arasındaki çatışma cami ve medreselere sıçradı, karşıt gruplar camilere saldırıp minareleri yıktı. Gerilimin temelinde ise İran’ın Irak’taki etkisi var. Yaşananlar, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere sürecinin sonucu için de anlam taşıyor.”[5]

Bugün camilerinde çok rahatlıkla özellikle Hz. Ebubekir, Hz. Ömer hatta Efendimizin hanımı Hz. Aişe’ye lanet edilmektedir.

Hatta Hz. Aliye olan muhabbetleri, Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’e olan düşmanlıklarındandır.

Zahiren Hz. Ali taraftarlığı görünürken, diğerlerine olan düşmanlığı sürekli körüklemektedir.

Bizde bir kısım gayrı Müslimlerin veya o yapıda olanların; keşke Osmanlı Müslüman olmasaydı sözü gibi onlarında içinde bir kısım ve kesim; keşke İran Müslüman olmasaydı düşüncesi içerisindedirler.

Bunlar İranlıların temel Şii kitaplarında da açıkça işlenmektedir. Bunlar;

-Bihar-ul Envar, Kitab-ul Vafi, Rahmanın Nefesi, Kâfi, 12. İmamın Tarihi kitapları gibi.

-Şia üzerine birçok reddiyeler ve tahliller ele alınmıştır.[6]

-“İran Azerbaycan ve Türkiye ye karşı, tarafını Ermenistan’dan yana tutmuştur. Azerbaycan Ermenistan savaşında da bunu göstermiştir.[7]

İran’ın en büyük hedefi kendilerinin İslam’dan önceki Sasani İmparatorluğunu tekrar canlandırmak ve bu amaçla Osmanlı ve şimdi de Türkiye’nin güçlenmesini hazmedememektedir.

-”Pentagon, PKK'nın Türkiye'ye karşı ittifak kurduğu yeni müttefiği açıkladı.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi operasyonları devam ederken, Pentagon tarafından hazırlanan yeni bir raporda, PKK'nın İran destekli militanlarla işbirliği yapmaya başladığı belirtildi.”[8]

-Altında Yahudi fitnesinin yani Abdullah bin Sebe’nin bulunduğu ve siyasi bir yapıya sahip olan Şia bir mezhepten çok artık bir inanç halini almıştır.

Tarihlerine baktığımızda kin ve kan kokar. Yayılmacılık düşüncesi her an tazeliğini korumaktadır.

Yavuz Sultan Selim Han olmasaydı bugün Anadolu tamamen Şia’nın idaresi altında olacaktı.

Onun hedefinde İslam’ı yaymak değil, Müslümanlarla uğraşmak vardır.

Onun temelinde din esas değil, siyaset esastır.

Bugün Hristiyanlıktaki Teslis inancı gibi Hz. Ali’yi Allah’ın oğlu kabul eden Ğulat-ı Şia bulunmaktadır.

Hristiyanlıkta papa nasıl Allah’ın yer yüzündeki hakimi ise, İran’daki İmamda aynı güç ve yetkidedir.

“Şiilere göre amellerin kabul edilmesi imametin kabul edilmesine bağlıdır. Cafer b. Muhammed babasından rivayetle şöyle demiştir. “Cebrail (aleyhisselam) Hz. Muhammed’e inerek şöyle demiştir: ‘Ey Muhammed! Selam olan Allah sana selam söyleyerek şöyle buyurdu: Ben yedi tabaka arzı ve içindekileri yarattım. Rükün ile
Makam’dan daha yüce bir yer yaratmadım. Eğer bir kul yerleri ve gökleri yarattığım andan itibaren bana itaat etse, ama huzuruma Ali’nin velayetini inkâr ederek gelse
onu yüzüstü cehenneme atarım.”[9]

İmamet ve Velayet konusunda Humeyni kitabı­nda şöyle söylüyor: “İman ancak Ali’nin ve onun pak ve masum olan vasilerinin velayeti vasıtası ile olur. Hatta şöyle diyebiliriz:
Velayeti kabul etmeden Allah’a ve Peygambere iman da kabul olunmaz.”[10]

İmamlar masum ve peygamber özelliği olan İsmet sıfatına sahiptirler.

Gaybı bilip, mucize sahibidirler.

İran’ın ve Şia’nın problemi asıl ve temelden başlar.

Peygamber Kur’an-da problemleri vardır.

Kur’an-ı Kerim hakkında:” Şia âlimlerden Nuri et-Tabrisi Kur’an’ın tahrif edildiğini
ispatlamak gayesi ile bir kitap yazmıştır. Güya Kur’an’daki tahrifatı ispatlamaya çalışan et-Tabrisi kitabına şu ismi vermiştir: Fasl el-Hitap Fi İsbati Tahrifi Kitabi Rabb’il-Erbab. Nuri et-Tabrisi bu kitabında şunları zikrediyor: “Masum
imamlarımızdan Kur’an’ın her türlü tahrifata uğradığını destekleyen iki binden fazla rivayet bulunmaktadır.

Humeyni bu konuda şunları söylüyor: “Bunların (yani sahabelerin) bu ayetleri Kur’an’dan çıkarmaları, semavi kitabı tahrif etmeleri ve Kur’an’a perde çekip onu âlemin gözünden gizlemeleri kolay bir şeydir.

Bu suçlamada Kur’an’ın üçte birinin çıkarıldığını ve yok edildiğini ve Kur’an’ın ayetlerinin sayısının yetmiş bin olduğunu söyleyecek kadar ileri gittiler.90 Bunlar, Kur’an’ın aslının Hz. Ali’nin (radiyallahu anh) topladığı Kur’an olduğuna, bu Kur’an’ın da ğaib imamın yanında olduğuna ve mevcut Kur’an’dan ayrı olduğuna inanıyorlar.
İmamlarından bazıları şunu iddia ediyorlar: “Bizim yanımızda Fatıma’nın mushafı var. Bu Mushaf mevcut Kur’an’ın üç misli kadardır.”
Kâmil Süleyman, eseri Yevm el-Halas’ta imam Cafer es-Sadık’tan rivayetle şunu söylüyor: “Kaim Mehdi çıktığında Allah’ın kitabını olduğu gibi okuyacak ve Ali’nin
(aleyhisselam) yazmış olduğu Mushaf’ı çıkaracaktır.”
[11]

Hz. Ali İslam için o kadar mücadele ettiği halde, eğer gerçekten dürüst ve şereften bir nasipleri varsa, bunu hiç beklemeden ortaya çıkarırlar.

1400 yıldır niye bekliyorlar?

Oysa bu bir aldatmaca ve uyutmacadır.

“Bütün Şii fırkalar Rasulullah’tan sonra üç, dört kişinin dışında bütün sahabenin irtidat edip küfre düştükleri hususunda hem fikirdirler.”[12]

Böylece o sahabeleri takip eden Müslümanların durumu da gayet açıkça anlaşılmaktadır.

Böyle olunca Sünni Müslümanlarının malları da kafir olduklarından tüm kaynaklarınca da mubah sayılmaktadır. Kafirin tüm hükümleri ehli sünnet için geçerlidir.

Ehli sünnetle evlenilmeyip, kestikleri yenilmez ve arkalarında namaz kılınmaz.[13]

Geçici evlilik olan Mut’a nikahıyla fuhşun her nevi uygulanmaktadır.[14]

-Ehli sünnetin 1400 senedir çiğerini yakıp parçalayan Kerbela olayı ise, Şianın siyasetini besleyen en önemli vakadır.[15]

MEHMET ÖZÇELİK

4-5-2022

 

[3] Bak. Şah İsmailin Turk Siyaseti ve Kültürel yeri.1-137.

[4] Bak. DİN, SİYASET ve KADIN-İran Devrimi-SERPİL SANCAR-1-283.

[6] EMEVÎLER DEVRİ ve GUNUMUZ ŞİİLİĞİ.Doç. Dr. Hasan ONAT.1-216, Ibn Teymiyye - EL - MUNTEKA (ŞİA VE MAHİYETİ)1-549.

[9] Kendi Kaynaklarına Göre Ş İ A V E ŞİİLİK. İSMAİL K A Y A. Sh.21.

[10] Age.25.

[11] Age.64-65. Geniş bilgi için bakınız. Şia'da ve Ehl-i Sünnet'te Kur'an Tasavuru. Şaban Karataş. 1-221.

[12] Age.118.

[13] Bak.age.127 ve devamı.

[14] Age. 132-136

[15] HZ. HÜSEYİN ve KERBELA FACİASI. M. Asım KÖKSAL.1-396,Çeşitli yönleriyle Kerbela.1-3.cilt.Sh.1.1430, K E R B E L A V A K I A S I. E B U M İ H N E F.1-224, Kerbela güzeli ve Kerbela faciasının iç yüzü.1-180.

YORUMLAR
DİĞER YAZILARI YETİŞİN!!! 3.ABDULHAMİDİ DEVİRİYORLAR MAYIS AYI OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ AMERİKAN İLİŞKİLERİ 1-2 KADİR GECESİ HANGİ MEDENİ BİLGİLER ? HEDEF SİLİK PARA RAMAZAN AYI VE ORUÇ KIRILAN ZİNCİRLER GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEDİÜZZAMAN ÇANAKKALE İMANIN KÜFRE HAKİMİYETİ BERAT KANDİLİ BİR DELİ YETER AYIDAN POST Mİ’RAÇ 28-ŞUBAT 1997 VE DERİN DEVLET ALGI KARANLIK GECELER İNGİLİZ OYUNU ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ KİRLİ TABELALAR SAKIN HAİNLERİN SAVUNUCUSU OLMA BEDDUA ALAN ZİHNİYET İFLAH OLMAZ TERÖRÜN KAYNAKLARI MASKELER DÜŞTÜ MECLİS Mİ TEMİZLENMELİ MİLLET Mİ İÇERDEKİ KATRAN ÇALIŞMA VE FAİZ FAİZLE MÜCADELE TERÖRLE MÜCADELE GİBİDİR HANGİ HELALLEŞME ŞAHSİYET KAYBI AĞIR BİR İMTİHAN YASAK AĞAÇ FIKIH BİLMEZ BEDEVİLER ZAMANIN SAMİRİSİ VE PAVLUSLARI NÜFUS PLANLAMASI- EGOİZM RUHLAR MÜSABAKADA YÜZ YILLIK DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET ÖLÜŞ VE DOĞUŞ KÖPRÜSÜ 15 TEMMUZ OLDU TÜRKİYE’DE SOLCULUK EĞİTİMİN GELECEĞİ GELECEĞİN EĞİTİMİ BİZİM ARSLANLAR TEMİZ SİYASETE İHTİYACIMIZ VAR MİLLETE DARBE YENİ OYUN VE YENİ DÜNYA KADER AĞLARINI ÖRÜYOR RAMAZAN AYI VE ORUÇ BOZUK AYAR AİLEDEKİ YANGIN BERAT KANDİLİ ZAMANIN MÜSTESNASI BEDİ’ÜZZAMAN ÇANAKKALE İMANIN KÜFRE HAKİMİYETİ OSMANLILARIN TORUNLARI GELİYOR Mİ’RAÇ ÇOKTAN FRANSIZMIŞIZ... KUŞATMA FAALİYETİ DEVLETLER ZULÜMLE YIKILIR ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ BAYDININ ÇOCUKLARI DEVREDE BİDEN’IN AYAK SESLERİ HURDALAR VE HURDALIKLAR FİTNE ÜSLERİ ENDİŞELİYİZ GLADİSTONCA MI ? RUH BEDEN İZDİVACI BİZDE GİDECEĞİZ ALDANMAKTA FAYDA YOK HRİSTİYANLIĞA REDDİYE TALAN EDİLEN BAĞIMIZ FECRİ SADIK DOĞUYOR KÜSTAHCA VE KABACA DARBECİLER DERBEDER OLSUN IŞIKLARI SÖNSÜN DİN TAHRİFÇİLERİ KOŞTURMACA TİMSAH GÖZYAŞLARI SAVAŞ ÇIKAR MI ? TASLAK İÇTE VE DIŞTAKİ KİRLİ ÇARKLAR DEŞİFRE SEVİNEMEDİLER AHLAK BAKANLIĞI KURULMALI BEYRUTUN 11 EYLÜLÜ DÜNYA İMTİHANDA DİNİ KOLAYLIKLAR SUYU BULANDIRMA BATININ BARBARLIĞI HALA SÜRÜYOR 15 TEMMUZ İŞGAL HAREKETİ VE MÜTTEFİKLER İTTİFAKI NORMALLEŞME HUKUKLA VE HUKUKTA VAH AYASOFYAM VAH AHLAK DIŞI YAKLAŞIM DEĞİŞMEYEN VİRÜSLÜ ZİHNİYET FİNAL MİLLETE DARBE ADETTEN İBADETE RABBİNİ TESBİH ET GÖR GEL – DÖN GEL ÇİLEDEYİZ...İNZİVADAYIZ...İ’TİKAFTAYIZ... UR/ VÜCUTTAKİ İRİN VE KUSMUK RAMAZAN AYI VE ORUÇ GÖÇÜŞ VE GEÇİŞ VÜCUDUN KALKANI TEMİZLİK SULAR DURULUNCA... YALAKA İŞTE SEN BUSUN!!! ACZİYETİNİ BİL VE ANLA!!! DİN KOLAYLIKTIR TEMİZLİK Mİ KİRLİLİK Mİ ? TAŞIYICI BENİM YAPAMADIĞIMI BİR VİRÜS YAPTI Kimin Eli Kimin Cebinde İKİNCİ ŞAH İSMAİL VAKASI TÖKEZLEMEMELİYİZ SON KALE AKIL KİLİTLENMESİ VİRÜS SAVAŞI- GÜNAHLARIN ÜRÜNÜ BÜYÜK DEPREM DÜŞÜN VAHŞET VE DEHŞET ŞİANIN YAYILMACI POLİTİKA TEMSİLCİSİ ÖLDÜRÜLDÜ MAN KAFA O KAFA ABD BİZDEN Mİ BESLENİYOR ? BEN-İM ÖNÜMDEKİ BENDLER YA O OLMASAYDI ÖLÜMDE HAYAT VAR ERDOĞAN DOĞRU MU YAPIYOR ? SAYIN CUMHURBAŞKANI (M) … DERİNDEKİ SAVAŞ DİZGİN ORDU DİZGİNİ ELİNE ALDI İSLÂM DÜNYASI MİSYONER KUŞATMASINDA O VE BEN PINARLARI KURUTAN BATAKLIK SİLİNMEYEN LEKE TÜRKİYE ŞAHLANIYOR PKK MEŞRULAŞTIRILIYORMU ? İhanet Şebekesi Nato İŞGAL DÜĞÜN EVİNİN DEFCİSİ ERGENEKON YOKMUYMUŞ !! AKPARTİYE OY VERMEYECEKMİŞ.. NEDEN Mİ? Kuşatma FENER RUM PATRİĞİ GREGORİUS-UN İHANETİ Ayrılan Yollar RAMAZAN TENBİHNÂMELERİ RAMAZAN AYI VE ORUÇ HEDEFTEKİ İRAN KADİR MISIROĞLU-NU RAHMETLE YADEDİYORUM İSLAMCILIK VE İSLAMCI YAZARLAR ÜZERİNE BU MEMLEKET PKK VE DESTEKÇİLERİNE TESLİM EDİLEMEYECEK KADAR BÜYÜKTÜR HERŞEY İFŞA OLUYOR ALGI OPERASYONLARI MÜTEYAKKIZ VE BASİRETLİ OLMALI Allah Ayrıştıyor İPLERİ ECNEBİ ELİNDE OLAN DÜNYA SİYASETİ Zor ama gene de... BATI ÖLÜYOR HRİSTİYANLIK ÇÖKÜYOR TÜRKİYEDE BEKA MESELESİ YOK MU? ALÇAKÇA SÖYLENEN ALÇAK SÖZLER Hain İçerde YETİŞİN! YANGIN VAR. MİLLİ EĞİTİM YANIYOR ZAMAN BEDİÜZZAMANI HAKLI ÇIKARDI TÜM OYUNLAR TÜRKİYE İÇİN ERGENEKON BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR GENÇLİK HİÇ ŞÜPHE YOK Kİ GİDECEK Lanetlendik SELEFİ PERDESİ NEYE ÖZGÜRLÜK ? SİCİLİ KİRLİ VE LEKELİ DEVLETLER FRANSA CUMHURİYETİN KURULUŞUNDA İNGİLİZ ELİ AKILCILIK - İŞRAKİYYUN EVLERİMİZİ SARAN VE SARSAN TEHLİKE - BOŞANMA FİL DİŞİ KULESİNDEKİ EĞİTİM HİKMETİ HÜKÜMETTEN HİKMETİ MEHMETE KISIR DÖNGÜ İÇİNDEKİ EĞİTİM BRUNSON MU HUKUK MU ? CEZALAR BIKTIRICI OLMAMALI MÜJDE! ÖĞRETMENLER OKUYOR FİTNE KAZANI ORTADOĞU KÜLTÜR (MÜ)VE İRFAN (MI) ? AVRUPA VE ABD-NİN TARİHİ SİCİLİ SİCİLİ KİRLİ VE LEKELİ DEVLETLER PKK HAMİSİ – SAVAŞLARIN ANASI ALMANYA Darbeci Başı ABD OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ RUS İLİŞKİLERİ OSMANLI BELGELERİNDE ERMENİ AMERİKAN İLİŞKİLERİ-1-2- VATİKAN VE PAPALIK ABD- Yİ YIKAN DENGESİZ ADAM TRUMP SİCİLİ KİRLİ VE LEKELİ DEVLETLER Kirli Geçmişiyle ve Geleceğiyle ABD MALZEMELER ÖZÜRLÜ ÇIKIYOR GÖNLÜ İMAR ETMELİ İMAR SAVAŞI DİNİ AKIMLAR KUDÜS Seyyah MAHVEDİLEN NESİL KİŞİLİK ARIYOR HAYATIN DALGALARLA İMTİHANI Eşyaya Hükmetmek 25 Haziran Hissi Olmamalı SAĞLIKLI SAĞLIK TAVSİYELERİ-2- SAĞLIKLI SAĞLIK TAVSİYELERİ Batı ve Türkiye MECAZ ALEMDEN HAKİKAT ALEMİNE Nefis ve Siz Sınanıyoruz Alem Nakış Nakış Ramazan Ayı ve Oruç Büyük Düşünme Zamanı Tebliğ Tebdil ve Tecdittir KUR'ANIN HARİMİNE SALDIRI 1 MAYIS PROVAKATÖR BAYRAMI Berat Kandili STAJER ÖĞRETMENLERE TAVSİYELER Hata Odaklı Eğitim Fitneleri Doğuran Fitne MUŞTU AYAĞA KALKAN TÜRKİYE İLK YARATILAN SES VE SÖZ OLDU EHL-İ SÜNNETTEN AYRILAN GÖRÜŞLER Zındıka Komitesi DUYGULAR HAYATIN PROĞRAMLARIDIR DİYANET GÜNCELLENMELİ GÜNCELLEMELİ Mİ GÜNCELLENMELİ Mİ Dünya Dostluk Yeri DIRAR YAPILI CEMAAT Kirli Teşkilatlar Veciz Sözler ZULMÜN VE KÜFRÜN KOLLARI Uyuyan Dev Uyanıyor Eğitimde Model ZİNCİRLERİNDEN KURTULAN TÜRKİYE ZAKKUM AĞACININ MEYVELERİ AFRİN - ZEYTİN DALI – OPERASYONU KİMDİR CAHİL? NEDİR CEHALET? NURA ÜFLEYENLER Allah’ım Sen Ne Kadar Büyüksün DÜNYAYI KİRLETEN BATI VE ABD Eğitime Nefes Aldırılmalı Musibetler Hayrın Kapısıdır ABD BAŞKANI TRUMP UN VAADLERİ Çıban Başı ABD DERİN DİN BURNU SÜRÜNSÜN O ÖĞRENCİNİN Kİ… Haşhaşi Rabbim Bizi Geri Gönder ŞERİAT – TARİKAT - HAKİKAT EVREN SONSUZ MU ? Kuran bize yeter Geldi İsmet Gitti Kısmet ĞARKAD AĞACI ABD İSLAMİ EKONOMİ Eğitim de İttifak Ediliyor mu ? BİTMEYEN MÜCADELE MUHARREM AYI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ İSLAMIN İNTİBAHI DÜN VE BUGÜN DAHİLİ VE HARİCİ ŞER İTTİFAKI 3. DÜNYA SAVAŞI İŞGAL SAVAŞIDIR SERZENİŞ İSLAMIN ÖNÜNDEKİ ENGEL TERÖR ALLAH NİYE KANDIRSIN Kİ ALLAH EKİYOR BİÇİYOR DERİYOR BROSELLA ADEMİN ÇOCUKLARI KAVGA EDİYOR KISA NOTLAR 15 TEMMUZDAN 15 TEMMUZA EĞİTİM ÇIKMAZI CEBRAİL ŞEYTANLA BARIŞMAZ DARBECİ VE TEZGAHCILARI BU GECE ÇOK KAN AKACAK DNA VE İNSAN YAPISI RİSALE-İ NURUN KUDSİYETİ HAM SÖZLER RAMAZAN AYI VE ORUÇ DİKEN VE YUMURTA KAVGASI ABD PROJESİ SÜNNETTE HACAMAT ADALET MERHAMETTEN ÖNCEDİR BERAT KANDİLİ ŞEYTANIN HİLESİ ZAYIFTIR NADASTAN ÇIKIŞ DENGE ŞAHSİYET SEVGİ PEYGAMBERİ REFERANDUM SONRASI NELER YAPMALI ? BİZİM OĞLANLAR BAŞARAMADI VE DE BAŞARAMAYACAK VEYL OLSUN BU ADAMA CANSIZLAR VE HALLERİ İMTİHAN ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ REFORM MU DEFORM MU ? İNSAN ALDANDI AZINLIK MI ÇOĞUNLUK MU ? BATI HALA BARBAR DÜNYA ÖLÜM DÖŞEĞİNDE BU MİLLİ EĞİTİM BİZİM Mİ ? DAVA MI YOKSA KAVGA MI ? BAŞARISIZLIKLAR ÜZERİNE KURULAN EĞİTİM SİSTEMİ TEHLİKE SÜRÜYOR KÂFİRLERDEN KİMSEYİ BIRAKMA İSLÂMA SALDIRI ALLAHLA SONSUZ DEK FETÖ CHP-Yİ BİTİRDİ NAMUS BİR ZAMANLAR ZAMAN YOKTU REJİM DEĞER VE ZENGİNLİKLERİMİZ DOLAR SAVAŞI ŞUURU KAYBETTİRİLEN BİR MİLLET KİRLİ İTTİFAK OSMANLIYLA KIYAS KIYAS-I MAAL FARIKTIR AHMAK DOST TERÖRİST AVUKATLARI ABD ÇÖKÜŞTE GENÇLİK VE KARDEŞLİK HÜSN-Ü ZAN ADEM-İ İTİMAD BÜNYEDEKİ VİRÜSLER KORU ABD VE BATI DEVŞİRMELERİ ABDULHAMİD HAN HAZRETLERİ HAZİN BİR TECELLİ BİR ASRIN MUHASEBESİ OYUNCULAR DEVREDE HALEP YANIYOR İNSANLIK ÖLÜYOR YALNIZ DEĞİL – Mİ - SİN REİS KURT GÖVDENİN İÇİNDE ŞEYTANİ ORTAKLIK MOLLA KABIZ RUH BEDEN ANLAŞMAZLIĞI KESNİZANİ TARİKATI İYİ BİR EĞİTİM İÇİN TEKLİFLER BİZ ÖĞRETMENLER HELAL YOL İN... HABER TV'LERİ KAN SAÇIYOR DESTAN YAZAN BİR MİLLETİZ ARŞDAN ARZA HECE HECE DİN PARALELLERİ DEVREDE İYİ Kİ ALLAH VAR BÜYÜK OYUN İŞTE GÜLEN KİLİT TUTMAYAN KAPI TÜRKİYENİN EN BÜYÜK PROBLEMİ HUKUK PROBLEMİDİR KAYBOLAN VE KAYBEDİLEN ÇOCUKLAR BEN SENDEMİYİM KOKMUŞ VE KOKUŞMUŞ DÜŞÜNCELER İŞGAL BİTMEDİ SENARYOLAR PEYGAMBERLERİN BİRBİRİNDEN ÜSTÜNLÜK FARKI BAKLAYI AĞIZDAN ÇIKARMAK KABİR HAYATI MAHZENLİ ALİ EFENDİ VE KABİR AZABI DEHŞETE KAPILDIM ŞEFKAT Mİ ADALET Mİ ? DOĞU BATI SENTEZİ DARBENİN İKİ PİYONU AJANLAR SAVAŞI GÜLEN BU MİLLETİN EVLADINA KILINÇ ÇEKTİ ABD BİR TERÖR DEVLETİ - Mİ - DİR AZGINLARDAN OLAN KİMSE KURBAN YAKINLAŞMAKTIR ŞEYTAN KÂBEYİ İŞGAL EDECEK TARİHE NOTLAR MÜNAFIK ALLAHIM AKİBETİMİZİ HAYREYLE MÜNAFIK BİR YAPI KALE KAPISI TEHLİKEDE ZAMANI GELMEDİ Mİ ? GÜLEN BAŞARDI FETÖ KAYBETTİ HERKES ŞAHIN PEŞİNDE CASİYE SURESİ VE 15 TEMMUZ 2016 CUNTA DARBESİ ÇANAKKALEDEN DAHA BETER ZULÜM BAŞINA ADALET KÜLAHINI GEÇİRMİŞ KISA...KISA.... İÇTEN KUŞATILAN İLÂHİYAT DEHŞET…. ALLAHA HAVALE EDİYORUZ TERÖRÜN İÇİNDEN MESAJ VAR TÜRKİYE, İSLÂM DÜNYASININ OKÇULAR TEPESİ NİFAK VE FİTNE YENİ TRUVA ATI VE ATLARI FETÖ MENFAAT ÜZERİNE DÖNEN YAPI MİT-TEKİ BİT YENİĞİ PİRAMİT YAPI PARALEL YAPI YETİŞİN!!! 3.ABDULHAMİDİ DEVİRİYORLAR BEN DE MAĞDUR OLDUM SESSİZ – SUSKUN - SAKİN BİR ÇIĞLIK OYUN İÇİNDE OYUN SIRADAKİ KİM? İSTANBULUN İKİNCİ FETHİ TÜKÜRÜN MİLLETİ ALÇAKÇA VURAN DARBELERE DAHA ÇOK SEVER OLDUM İNGİLİZ KUSMUĞU KARUN VE FETÖ DARBENİN AYAK SESLERİ YURTTA İFSAD KOMİTESİ BU ADAMA DİKKAT ET MEŞHUR MÜNAFIK MANEN ÖLDÜ YENİLENEN YENİ BİR PKK DARBE RAHMET OLDU SON PERDE - FİNAL - BİTİŞ - THE END Terör Darbesi ELEST BEZMİNDE BAŞLAYAN AŞK KİRLİ ELLER O RUH AYAĞA KALKTI OKULLARDA DİSİPLİN KURULU ÇIKMAZI ZÜLKARNEYN YENİ HOCALAR ÇIKARILACAK… ARANIYOR… DİNİME DAHLEDEN BARİ MÜSÜLMAN OLSA RAMAZAN AYI VE ORUÇ VALİLİK AVRUPA BİTİŞTE AMAÇ ALLAH BENİ NİYE YARATTI KABİR VE KABİR AZABI BERAT KANDİLİ İLAHİYATIN PROBLEMLİ İLAHİYATÇILARI DARBELERİN GÜNLÜĞÜ YÜKSELEN FERYATLAR GEÇMİŞİ UNUTMA KIRK YAMALI BOHÇA LAİKLİK Mİ’RAÇ İRTİCA – LAİKLİK BİTMEYEN GARABETLER İLK İNSAN VE ÂDEM RAHMET PEYGAMBERİ PEYGAMBERİMİZİ TANIMAK VE SEVMEK MÜJDELENEN SEVGİ PEYGAMBERİ AKIL KÂFİ MİDİR ? SINIRLARIN KALKTIĞI DÜNYAYA DOĞRU ALLAHI GÖRMİYECEKLER ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ İÇİMİZDEKİ AJAN EZELİ YARATIŞ EZELDEN YARATIŞ DEVLET MİLLET EL ELE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BEDİÜZZAMAN SÜFYANİZMİN SON AYAK SESLERİ ÇANAKKALE İMANIN KÜFRE HAKİMİYETİ MİSAFİRLE GELEN BEREKET DERBEDER EDEN DARBELER MEHMET AKİF ERSOY VE HAYATI ÇOK BEDEL ÖDEDİK EKSEN DEĞİL KİŞİLİK KAYMASI 28-ŞUBAT 1997 VE DERİN DEVLET NEDEN ADIYAMAN ? İÇ TEHDİT ŞİANIN ZULMÜNÜN KAYNAĞI AYRIK OTLARI MEVCUDATIN LİSANI FİTNEYE ALET OLANLAR PADİŞAHLAR İÇKİ İÇMEZDİ UYUYAN HÜCRELER UYANIYOR HAYATA BAĞLILIĞIMIZ HİCRET – MUHACERET YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI : 17 – 25 ARALIK 2013 ZULMET VE NUR İNGİLTERE MASON ORTAKLIĞI TARİHTEN KESİTLER DOĞU VE KÜRTLER GÜÇ VE DEVLET PEŞİNDE KOŞANLAR MASONLUĞUN GÜCÜ BEDİÜZZAMANDAN KESİTLER UYDURMA HADİS UYDURMACASI KİRLETİLEN KUDSİ MÂNALAR KİRLETİLEN KUDSİ MÂNALAR EĞİTİM FITRATTANDIR SOLCULUK VE ATATÜRKÇÜLÜK KIYAMET VE ALAMETLERİ ORDUYA KUMPAS MI ? ETİKSİZ SANAT- AHLAKSIZ SANATÇI NASIL BİR İRAN ? AĞIR GELDİ BU KİŞİLİK AYIDAN POST …….. ÖĞRETMENLER GÜNÜ HATIRASINA ALDANMIŞ RUHLAR İLÂHİYAT CEPHESİNDEKİ TEHLİKE MÂNA-İ İSMİ VE HARFİ BAKIŞ HALKLARIN SİCİLİ İTTİHAD-I İSLÂM RACUL-Ü FACİR MÂNA-İ İSMİ VE HARFİ BAKIŞ NASIL BİR İNSAN….??? TERÖR VE TERÖRİST KİRLİ İLİŞKİLER HDP VE ABD OSMANLIDA ÂDAB-I MUAŞERET Cizre neden seçildi? TÜRKİYE-NİN YE’CÜC VE ME’CÜCÜ İNSANLIĞIN DİBE VURUŞU VE ÖLÜŞÜ TESLİMİYET TİMSALİ AYAKLANAN AYAK TAKIMI SIRA İRAN’DA İRAN BAHANESİ Ergenekon-Pkk/Suriye-İsrail/İran-Ermenistan TÜRKİYE’NİN İKİ BÜYÜK TEHLİKESİ;SOL VE İRAN LORD KINROOS VE GAZİ SOLAN HAYATLAR SENTEZ ANALİZ MISIR MI SURİYE Mİ OLMAK İSTERSİNİZ? SİMA KALBİ SELİM FES’ELU - SORUN – İSTEYİN TECERRÜD SIRRI LUT KAVMİ GERİ GELİYOR,TARİH TEKERRÜR EDİYOR KORKMA ! ALLAH BİZİMLE BERABERDİR RAMAZAN AYI VE ORUÇ TARİHE MESAJ TÜRKİYE-Yİ DİZAYN ETME OYUNLARI DOĞU H L CAHİL GERÇEKTEN BİR PROJELERİ VAR MI ? ALMANYA VE ALMAN MİLLETİ BERAT KANDİLİ CISSS… SENARYO CAMBAZA BAK CAMBAZA!!! İÇTEKİ ERMENİLER EKSEN Mİ YOKSA KİŞİLİK KAYMASI MI? TÜRKİYEDEKİ DİN HAZIMSIZLIĞI O GÜNKÜ YÜZLER BU YÜZLER İLLALLÂH İNSAN TAVINDA DÖVÜLÜR ÂDEM DÜNYADA CENNET HASRETİ HAVVA ANA SİYASETİN KİRLİ VE ÇİRKİN YÜZÜ YÜZLEŞMEK ŞEYTANIN KRALLIĞI RABBİN TECELLİSİ İNSAN – 2 - YOKLUKTAKİ VARLIK YA DÜŞMAN İŞGAL ETSEYDİ ? DEVLET VE MHP BU MU ? ZALİM VE MAZLUM HAYRI NETİCE VEREN ŞER MEĞER ALDANILMIŞ !! TARİHİMİZ KISIRLAŞTIRILDI EMNİYETTE YIKILAN GÜVEN DUYGUSU SAĞLI SOLLU HADİSLERDE YEMEN-ŞAM OHH BEE…İYİ Kİ OKULLAR KAPANDI!.. FRANSIZ OYUNU ALÇALIŞIN ADI KİBİR KÂİNATI YÖNETEN İKİ GÜÇ; HARF VE SÖZ SECDEYİ ÇOK VE UZUN YAPIN KİŞİLİK ZAFİYETİ İHLAS VE SAMİMİYET DÜN VE BUGÜN KÜRTLER SOLUN KISKACINDA DÜNYASINI BATIRAN ÂHİRETİNİ BİTİRENLER ÖĞRETMENLER GÜNÜ HATIRASINA FELAH BULANLAR – KURTULUŞA ERENLER MUHAMMEDSİZ İSLÂMİYET MANEVİYATSIZ HAYATTAN DAKYANUS ÖNCESİ VE SONRASI TESETTÜRDE LİYÂKAT GEÇMİŞ ÜMMETLERDE NAMAZ KİMİN HUKUKU ? BİR ZİHNİYETİN BİTİRDİKLERİ DEĞİŞEN DÜNYADA DEĞİŞMEYENLER CHP VE CUMHURİYET NASIL KURULDU MAHREMDİR NEYİN MAHKUMUYUZ ? İSA İLE İMTİHAN MİSYONER İMAMLAR ORTADOĞUDA KURULAN TUZAKLAR YASAK MEYVE O NERDE ? KUR’AN-DA TESHİR KUR’AN-DA TEMSİLLER MU’CİZELER VE SIRADAKİLER… GARİBLERE MÜJDELER OLSUN ALLAHIM SEN BÜYÜKSÜN… Ben ise… MUHTELİF HADİSLER CENNET KILIÇLARIN GÖLGESİ ALTINDADIR İHLASIN HAKİKATI ALLAH YOLUNDA CİHAD VE MÜCADELE MASUM VE MAZLUM ÇOCUKLAR RİSALE-İ NUR-DA EĞİTİM İNGİLİZ İHANET DEVLETİ HAYANIN HAKİKATI KIYAMETİN DEHŞETİ PEYGAMBERİMİZİN MU’CİZELERİNDEN KADINLARA ÖĞÜT CUMHURUN HAKİMİYETİ NASIL BİR MEŞVERET Kİ ? ÇATIDA ÇATLAK VAR ZULÜMLE BERBAD OLAN İSRAİL ÇOCUK TERBİYESİ NEFİSLE CİHAD RIFK İLE NASİHATTA BULUNMAK İLK DARBE ANINDA GÖSTERİLECEK SABIR BEŞ ÖĞÜT HAYIR VE ŞER GİYİNİK ÇIPLAKLAR ANNE BABA HAKKI MÜMİNLERİN İMTİHANI SERVET VE ZENGİNLİKLE İMTİHAN OLMAK İMANIN ŞUBESİ İSRAİL OYUNU MÜSLÜMANLARLA YAHUDİLER SAVAŞMADIKÇA…l DÜNYANIN FİTNESİ AMELLER NİYETLERE GÖREDİR TİLAVET-İL KUR’AN İSLAMIN ADALETİ TERBİYE-İ NEBEVİYE ZULÜMDEN SAKININ KİŞİ KIYAMET GÜNÜ GETİRİLİR KUVVETLİ MÜMİN YAKLAŞAN ŞERDEN… İYİ VE KÖTÜ MECLİSİN MİSALİ GEMİYİ DELENLER KIYAMET FİTNELERİ ARŞIN GÖLGESİNDE BARINACAK YEDİ MUTLU İNSAN HER DOĞAN İSLÂM FITRATI ÜZERE DOĞAR MÜNAKAŞA FİTNE KAPISI CUMA NAMAZI KADINLARA FARZ MIDIR? REDDİYECİLER IŞİD KİMİN İŞİ ? BERAT KANDİLİ GÖZ AYDINLIĞI İRAN BAHANESİ DERİN DEVLET MİT GENÇ CENKTE DİYALOG HADİS VE HADİS DERSİ KİTABI ÜZERİNE BİR TAHLİL VE TENKİD KAYYUM İSMİ YORGUN EĞİTİM BEN DE MAĞDUR OLDUM ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ MÜJDELENEN SEVGİ PEYGAMBERİ FİNALE DOĞRU.. ÇÖZÜLME.. ÇÖKME.. HAYA VE HUY SURİYE DUYGUSUZLUĞUN BİR BEDELİDİR MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI BEYE BU OYUN BİTMEZ KAPANAN ESKİ VE AÇILAN YENİ DÖNEM '' TUZ KOKTU '' KAHTI RİCAL RİSALE-İ NURLARDA CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÂHİRZAMAN FİTNELERİ VAZİFEMİZ O CEMAAT BU CEMAAT MI?