Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 04-05-2020 11:18   Güncelleme : 04-05-2020 11:18

Valilikten Korona Virüs İçin Yeni Kararlar

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda 40 nolu ek tedbirlere yönelik ek tedbirler açıklanmıştır.

Valilikten Korona Virüs İçin Yeni Kararlar

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (COVİD-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır. Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak bu nedenle vaka sayısı buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak; böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durum toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

 

04.04.2020 tarih ve 12 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına İlimize kara ve hava yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış, 18.04.2020 tarih ve 25 Nolu ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı bahse konu kısıtlamanın süresi, 03 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştır.

 

Alınan tedbirler sonucunda salgının etkilerinde azalma ve vaka artış hızında bir düşüş trendine girilmiş buna karşın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi henüz ortadan kalkmamıştır.

 

Gelinen noktada vaka artış hızı, anılan salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskin etkin bir şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda, Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilecek ve tedbirin kapsamına ilişkin karar alınacaktır.

 

Ancak Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline ilişkin giriş/çıkış kısıtlamalarının 03.05.2020 Pazar günü, saat 24.00 itibariyle sona erecek olması nedeniyle 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlığı açısından bir boşluk oluşacaktır.

 

Bu nedenle; 03.05 2020 tarihinde olağan üstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki kararları almıştır;

1. 12 ve 25 Nolu ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile belirlenen çerçevede kara ve hava yoluyla ilimize yapılacak giriş-çıkış sınırlandırmasının 04.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatılmasına,

 

2. İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın (12 ve 25 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile belirlenen istisnalar hariç) belirtilen süre boyunca ilde kalmalarına,

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir