Kategorilenmemiş
Giriş Tarihi : 04-04-2020 19:33   Güncelleme : 04-04-2020 19:33

Valilikten Keni Kararlar !

Şanlıurfa’da Hıfzıssıhha Kurulu Karar ile Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid­19) salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il ve ilçelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler

Valilikten Keni Kararlar !

Şanlıurfa’da geleneksel olarak haftanın belli bir günü toplanan pazarlar (Çarşamba pazarı, Cuma pazarı vb.) olmak üzere sahada uygulamanın hala istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesafenin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek adına ilgi yazı kapsamında alınması gereken tedbirlerin istenilen seviyede uygulanmadığı görülmektedir. Bu nedenle ilgi Karar kapsamında belirtilen talimatların eksiksiz uygulanmasının sağlanması, ayrıca ilave olarak pazar kurulacak günlerde pazar yerlerinin veya pazar kurulacak alanların (cadde/sokak/meydan vb.) aşağıda belirtilen esaslar dahilinde faaliyetlerini yürütmesi sağlanması ve  amacıyla 01.04.2020 Tarihinde toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu aşağıdaki kararları almıştır. 1. Pazarın toplanacağı gün pazar yeri/alanlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç­g  ereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş­çıkışların engellenmesine, 2. Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına, 3. Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesine, 4. Pazar yeri/alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınmasına, 5. Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlanmasına, 6. Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturularak, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına, 7. Bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususu belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmelidir. Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmaları sağlanmasına, 8. Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlarımız tarafından Büyükşehir/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi mevzuat ve yazılar çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, belediye zabıtası yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya ekipmanlarından yararlanılarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan kararların sürekli denetlenmesine, 9. 2020/07 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği; Gaziantep ilinde ikamet eden ve 19.03.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif tanı alan 2 hastanın 24.03.2020 tarihinde ilimize bildirilmesi üzerine yapılan filyasyon çalışması sonucunda Birecik ilçesi Ayran mahallesini 13.03.2020 tarihinde ziyaret ettikleri tespit edilmiş ve ziyaret tarihinden itibaren 14 gün takip süresini tamamlamak üzere 3 gün karantina tedbiri uygulanması kararının 14 günlük süre dolduğundan sonlandırılmasına, 10. 2020/07 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği; İlimiz Viranşehir ilçesi Tepedüzü Mahallesinde son COVİD-19 pozitif tanısı tespit edildikten 14 gün sonrasına kadar mahallede 14 gün karantina tedbiri uygulanması kararının 14 günlük sürenin dolmasından dolayı mahalle geneli için sonlandırılmasına; Ancak COVİD-19 pozitif tanısı tespit edilen hastanın oturduğu iki ev için karantina tedbirlerinin devam edilmesine, 11. Eyyübiye İlçesi Kubacık Mahallesinde ikamet eden bir kişide 01.04.2020 tarihinde COVİD-19 pozitif çıkması nedeniyle son COVİD-19 pozitif tanısı konulduktan 14 gün sonrasına kadar mahallede karantina tedbiri uygulanmasına, 12. Birinci basamak sağlık hizmet sunucuları olan eczanelerimizde görev yapan eczacılarımız ve diğer tüm personelin görevlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmeleri için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndaki öğretim üyelerinden oluşan komisyon ile yapılan toplantı sonucunda alınan kararlar doğrultusunda; a. İlimizde faaliyet gösteren tüm eczanelerde Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Serbest Eczaneler Tarafından Alınması Gereken Pandemi Tedbirleri”de yer alan tedbirler doğrultusunda hizmet verilmesinin sağlanmasına, b. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve belli aralıklarla güncellenen “COVİD-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi” nin eczacılarımız tarafından takip edilmesine, c. Serbest eczanelerde verilen hizmet esnasında eczacı veya eczane çalışanlarından birinin enfekte olması durumunda diğer çalışanlar için Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “COVİD-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberi” doğrultusunda “temaslı takibi” işlemlerinin yürütülmesi için eczane tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne ivedilikle bilgi verilmesine, d. Eczane sahip ve mesul müdürünün enfekte olması ya da temaslı takibinde olması durumunda, eczanenin pandemide kritik öneminden dolayı eczaneye ilişkin gerekli dezenfeksiyon işlemleri yapılması ve 6197 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi doğrultusunda eczaneye nezaret edilmesi ve nezaret süresi bitiminde mesul müdür atanması ihtiyacı olması halinde mesul müdür atanması suretiyle iş ve işlemlerin yürütülmesine, e. Eczaneye on beş güne kadar eczanesi olmayan bir eczacının, mahallin serbest tabibinin veya yardımcı eczacılığını tamamlamamış (mezun olmuş ancak henüz yardımcı eczacılığa başlamamış olsa bile) bir eczacının nezaret edebileceği ve bu sürenin yardımcı eczacılık süresinden sayılacağı; on beş günü aşan süreler için ise mesul müdür sorumluluğunda eczanenin faaliyetine devam edebileceği, mesul müdür olarak serbest eczanesi olmayan ve yardımcı eczacılığını tamamlamış veya yardımcı eczacılık zorunluluğu bulunmayan bir eczacının veya serbest eczanelerde ciro ve reçete kriterine bağlı olmaksızın isteğe bağlı olarak çalıştırılan ikinci eczacıların atanmasının sağlanmasına, f. 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan eczacıların talep etmeleri halinde yukarıda sözü edilen mevzuat hükümlerine uygun şekilde eczanelerine bir nezaretçi veya mesul müdür atamak suretiyle faaliyetine devam edebilmesine, g. Bahsedilen durumlarda eczaneye nezaret edecek ya da mesul müdür olarak atanacak eczacıların bulunması konusunda güçlük yaşanması halinde bölge eczacı odaları ile irtibata geçilmek suretiyle gerekli desteğin alınmasına, ciro ve reçete kriterine bağlı olmaksızın isteğe bağlı olarak çalıştırılan ikinci eczacıların da kendi çalıştıkları eczanede veya gerektiğinde başka bir eczanede geçici süreyle mesul müdür olarak görev alabileceğinin eczacı odaları tarafından göz önünde bulundurulmasına, h. Halkın ilaca erişiminde sıkıntı yaşanmaması adına İlimizde faaliyet gösteren nöbetçi eczane sayısının eczacı odasının da görüşü alınarak artırılmasına i. Eczanelerin hafta içi 08:30-18:00 olan çalışma saatlerinin 09:30-18:00 olarak değiştirilmesine, Oy  birliği ile karar verilmiştir